Logo-About-English
Foto_About-English

About Words Archive

To date, the About Words Archive contains a small selection of the hundreds of items I’ve sent out to subscribers over the years.


 About turning

He’s turned his ankle.
Hij heeft z’n enkel verzwikt.

We took it in turns to cook in the evening.
We kookten ‘s avonds om beurten.

Politicians who speak/talk out of turn
Politici die voor hun beurt spreken


 About a language pet peeve

And it’s like, now what?
En het is, zeg maar, wat nu?


 About them

They’ve made their bed and now they have to lie in it.
Ze hebben hun billen gebrand en moeten nu op de blaren zitten.


 About events

Orientation event for new staff Introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers

The event is first-come first-served.
Voor het evenement geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

The event is rain or shine.
Het evenement gaat door ongeacht het weer.


 About holes and gaps

He has a hole in his pocket.
Hij heeft een gat in z’n hand.

They are throwing good money after bad.
Ze stoppen het ene gat met het andere.

They have spotted a gap in the market.
Ze hebben een gat in de markt ontdekt.

You can put it in my pigeonhole.
Je kunt het in m’n postvakje leggen.


 About calendars

Please keep April 27 open on your calendar for our annual staff outing.
Houd 27 april vrij in je agenda voor ons jaarlijkse personeelsuitje.

Do you have your calendar handy?
Heb je je agenda bij de hand?

Just let me check my calendar.
Even in m’n agenda kijken.


 About workers

Work returners Herintreders

Plodders Ploeteraars

Wage slaves Loonslaven

Moonlighters Bijklussers


 About placements

She is doing a placement in industry.
Ze loopt stage in het bedrijfsleven.

She did a short taster placement.
Ze deed een korte snuffelstage.


 About children

Greece is one of the EU’s problem children.
Griekenland is een van de zorgenkindjes van de EU.

The technology is still in its infancy.
De technologie staat nog in de kinderschoenen.

The new website is having teething problems.
De nieuwe website heeft last van kinderziektes.


 About years

They’re in their twilight years.
Ze zijn in de herfst van hun leven.

He’s on a year out.
Hij is er een jaartje tussenuit.

She’s in her second last year at university.
Ze zit in haar een-na-laatste studiejaar.


 About study and

 studies

This information is useful at the start of your study.
Deze informatie is nuttig aan het begin van je onderzoek.

This information is useful at the start of your studies.
Deze informatie is nuttig aan het begin van je opleiding.


 About a man

A firebrand, a troublemaker, a shameless opportunist who bends with the wind
Een stokebrand, een herrieschopper, een schaamteloze opportunist die met alle winden meewaait

He’s a loose cannon.
Hij is een ongeleid projectiel.


 About certificates

Certificate of good conduct Verklaring omtrent gedrag

Degree/graduation certificate Bul, diploma


 About us

How come so many regulators are asleep at the wheel?
Hoe komt het dat zoveel toezichthouders liggen te slapen?

They have been asleep at the wheel.
Ze stonden erbij en keken ernaar.


 About calendars

Who manages your diary/calendar?
Wie beheert je agenda?

My calendar is pretty open this afternoon.
Ik heb vanmiddag weinig afspraken staan.

How does your calendar look for next week?
Hoe ziet je agenda er voor volgende week uit?

My calendar is clear for 3 December.
Ik heb op 3 december geen afspraken staan.


 About days

New Staff Orientation Day Introductiedag voor nieuwe medewerkers

Corporate career day Bedrijvendag

Networking day Netwerkdag

Off-site day/awayday Heidag


 About death

We’re part of a vanishing breed.
We horen tot een uitstervend ras.

She has donated/left her body to medical science.
Ze heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap.

Her car died.
Haar auto hield ermee op.


 About pressure

The pressure is off!
De druk is van de ketel!


 About education

How many students got a mercy pass?
Hoeveel studenten kregen een genadezesje?


 About spots

Our economy is in a tight spot.
Onze economie heeft het zwaar te verduren.

She’s always had a soft spot for him.
Ze heeft altijd een zwak voor hem gehad.

There are still some spots left on the flower-arranging course.
Er zijn nog een paar plekken in de bloemschikcursus.


 About severance

Severance (pay/money) Vertrekpremie

He got € 3 million in severance pay.

He used his severance money to start a brewing company.

How much severance did you get?


 About a man

A man of integrity Een integere man

A decent and congenial man Een fatsoenlijke en aimabele man

He did not live up to expectations.
Hij heeft de verwachtingen niet waargemaakt.

He was unable to turn the tide.
Hij was niet in staat het tij te keren.


 About workers

Self-employed workers Zelfstandigen

Own-account workers ZZPers

(Agency) temps Uitzendkrachten

Externals Externen


 About quality

The quality of care is substandard.
De kwaliteit van de zorg is ondermaats.

Doctors are screened for quality.
Artsen worden gescreend op kwaliteit.

A website stands or falls on the quality of its design.
Een website staat of valt met de kwaliteit van het ontwerp.


 About days

Open day Open dag

Information day Voorlichtingsdag

Drop-in/walk-in day Inloopdag

Taster day Meeloopdag


 About agreements

Draft agreement Conceptovereenkomst

In-principle agreement Principeakkoord

Outline agreement Akkoord op hoofdlijnen

Collective bargaining agreement CAO-akkoord

Coalition agreement Regeerakkoord

Non-compete agreemen Concurrentiebeding

Secondment agreement Detacheringsovereenkomst


 About a government

Do you think they will last the course?
Denk je dat ze de rit zullen uitzitten?

Tip
Sit out a meeting Een vergadering uitzitten


 About claiming

 expenses

Claim expenses Kosten declareren

Expense (claim) form Declaratieformulier

Expense (claim) rules Declaratieregels

Home-to-work travel expenses Woon-werkverkeerkosten

Removal expenses Verhuiskosten

Overnight-stay expenses Overnachtingskosten


 About spots

He was dismissed on the spot.
Hij werd op staande voet ontslagen.

There are some bright spots.
Er zijn wat lichtpuntjes.

He has put his finger on the sore spot.
Hij heeft de vinger op de zere plek gelegd.


 About water

They’re still spending money like water.
Ze geven nog steeds geld uit als water.

They’re trying to water down the proposal.
Ze proberen het voorstel af te zwakken.

Sorry, that was not intended as a dig.
Sorry, dat was niet bedoeld als een steek onder water.


 About years

The fat years and the lean years De vette jaren en de magere jaren

Accounting year Boekjaar

Later-year students Ouderejaarsstudenten


 About quality

The quality of education leaves something to be desired.
De kwaliteit van het onderwijs laat te wensen over.

Their programmes are of variable quality.
Hun opleidingen zijn wisselend van kwaliteit.


 About water

Sorry, but that argument does not hold water.
Sorry, maar dat argument is niet steekhoudend.

We’re just managing to keep our heads above water.
Het lukt ons net om het hoofd boven water te houden.

This is all water under the bridge.
Dit is allemaal verleden tijd.


 About death

Are you going to do a post-mortem on the project?
Gaan jullie het project nabespreken?

The project is as good as dead.
Het project ligt op apegapen.


 About invitations

Pop in for a coffee some time!
Kom eens een kop koffie drinken!

Why don’t you join us?
Kom erbij zitten!

Come for a drink? – I think I’ll give it a miss today.
Ga je mee wat drinken? – Vandaag even niet.

Thanks for the invite but can I take a raincheck?
Dank voor de uitnodiging. Ik houd ‘m graag van je tegoed.


 About an opinion

Those with the broadest shoulders should carry the greatest burden.
De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.


 About hours

The Library has generous opening hours.
De bibliotheek heeft ruime openingstijden.


 About heads

I don’t really know where my head is.
Ik ben er niet echt bij met m’n hoofd.


 About idioms

He has the gift of the gab.
Hij kan praten als Brugman.

It takes one to know one.
De pot verwijt de ketel.

Come on: spill the beans!
Kom op: voor de draad ermee!


 About dates

Rain date Uitwijkdatum in geval van regen
Tentative date Voorlopige datum
Tuition due date Datum waarop het collegegeld betaald moet zijn
Moving date Verhuisdatum


 About news

The news came as a real bombshell.
Het nieuws is ingeslagen als een bom.


 About leave

Long-term carer’s leave Langdurig zorgverlof

Short-term carer’s leave Kort zorgverlof

Tip

A carer’s leave scheme Een zorgverlofregeling


 About a man

Will he be stripped of his doctorate?
Zal z’n doctorstitel hem worden ontnomen?


 About governments

National unity government Regering van nationale eenheid
Broad-based government Regering met een brede basis
Transitional government Overgangsregering
Outgoing government Demissionaire regering
Caretaker government (Tijdelijke) regering die op de winkel past


 About a system

These children are falling through the cracks (of the system).
Deze kinderen vallen tussen wal en schip.


 About an ongoing
 crisis

There is no silver bullet.
Er is geen toveroplossing.


 About idioms

They want champagne on a beer budget.
Ze willen voor een dubbeltje op de eerste rang.

That comes with the territory.
Dat hoort er nu eenmaal bij.

It’s a straw in the wind.
Het is een teken aan de wand.

Aren’t you jumping the gun a little?
Loop je niet een beetje op de zaken vooruit?


 About a woman

I really don’t have any use for her!
Ik heb echt helemaal niets met haar!


 About pensions

Average-salary pension Middelloonpensioen
Final-salary pension Eindloonpensioen
Contributory pension Niet-premie-vrij pensioen
Non-contributory pension Premievrij pensioen


 About left and right

It’s a left-pocket right-pocket thing.
Het is een vestzak-broekzakverhaal.


 About a man

That guy is slick.
Die vent is een gladjanus.

He’s completely slippery.
Hij is absoluut onbetrouwbaar.

He’s not a quitter.
Hij is niet iemand die opgeeft.


 About pee bags

Have they gone round the bend?
Zijn ze van het padje af?


 About professors

Newly-appointed professor Pas benoemde hoogleraar
Outgoing/departing professor Vertrekkend hoogleraar
Professor of/in Classics Hoogleraar Klassieke Talen
Unwordly professor Wereldvreemde professor
Absent-minded professor Verstrooide professor


 About wool

Are they trying to pull the wool over our eyes?
Proberen ze ons zand in de ogen te strooien?


 About data

Fiddle/fudge data Knoeien met data/gegevens
Fabricate data Data/gegevens uit je duim zuigen


 About pensions

Full pension Volledig pensioen
Partial pension Gedeeltelijk pensioen
Index-linked pension Geïndexeerd pensioen
Non-index-linked pension Niet-geïndexeerd pensioen

Tip

A pension scheme’s coverage ratio
Dekkingsgraad van een pensioenfonds


 About a career
 milestone

Celebrate your 25th employment anniversary
Je 25-jarig jubileum vieren


 About student life

Study pressure Studiedruk
Performance-related scholarship Prestatiebeurs
Required-attendance classes Verplichte colleges
Progress decision(s) Bindend studieadvies
Slow-student fine Langstudeerdersboete


 About men

Kingmaker Mannetjesmaker
Bogeyman Boeman
Strongman Sterke man

 About Schadenfreude

He is getting a taste of his own medicine.
Hij krijgt een koekje van eigen deeg.


 About buying a house

They're hoping to get it for a song.
Ze hopen het voor een habbekrats te krijgen.


 About air

He's an airhead.
Hij is een leeghoofd.

He's full of hot air.
Hij is een blaaskaak.


 About dilemmas

The government is caught in an uncomfortable bind.
De regering zit in een ongemakkelijke spagaat.


 About counsellors

School guidance counsellor Schooldecaan
Student counsellor Studentenpsycholoog
Career(s) counsellor Loopbaanadviseur
Academic counsellor Studieadviseur


 About death

He died with his boots on.
Hij is in het harnas gestorven.


 About sound advice

Let's not pussyfoot around the issue.
Laten we niet om de hete brij heendraaien.


 About a man

Not many people can hold a candle to him.
Niet veel mensen kunnen aan hem tippen.


 About courses

The course is run/taught/delivered in English.
De cursus wordt in het Engels gegeven.


 About a fun word

Kitchen-sink psychology
Psychologie van de koude grond


 About dates

Date to be confirmed
Datum wordt nog bevestigd

Date to be agreed
Datum nader overeen te komen

Date to be announced
Datum wordt nog aangekondigd


 About taxes

Who does your tax returns?
Wie doet jouw belastingaangifte?


 About keeping mum

They've been trying to keep the information hush-hush.
Ze hebben geprobeerd de informatie onder de pet te houden.


 About women

She's not a doormat.
Ze is geen voetveeg.

She's decisive, sensible and level-headed.
Ze is gedecideerd, verstandig en nuchter.

She's a natural.
Ze is een natuurtalent.


 About reprimands

The bank has been ticked off by the regulator.
De bank is op de vingers getikt door de toezichthouder.


 About hands and gloves

The two of them are hand in glove.
Het zijn twee handen op een buik.


 About quality

They've got it together here.
Ze hebben het hier goed voor elkaar.


 About a revolt

Is he trying to play them off against each other?
Probeert hij ze tegen elkaar uit te spelen?


 About communication

Give him a text or a call and ask if he's still on for Friday.
Sms of bel 'm even om te vragen of vrijdag nog doorgaat.


 About people

He is tops in his field.
Hij is de beste in zijn vakgebied.

She is head and shoulders above the rest.
Ze steekt met kop en schouders boven de rest uit.


 About gifts

Thank you very much. You shouldn't have!
Ontzettend bedankt. Dat had niet gehoeven!


 About support

They are helping us sort through things.
Ze helpen ons om de dingen op een rijtje te krijgen.


 Welfare

Overhaul the welfare state
De verzorgingsstaat op de schop nemen

People on welfare
Mensen in de bijstand

Welfare mothers
Bijstandmoeders

Animal welfare
Dierenwelzijn

Tip
Welvaartsstaat=affluent society


 Proverbs

Once bitten, twice shy.
Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen.


 Groups

Sounding-board group
Klankbordgroep

Policy working group
Beleidswerkgroep

Policy advisory group
Beleidsadviesgroep

Project steering group
Projectstuurgroep

Tip
She is on/ sits on a steering group / working group / advisory group.


 Treats

Tonight's on me!
Ik trakteer vanavond!


 Visitors

Sit yourself down. Excuse the mess.
Ga lekker zitten. Sorry voor de rommel.


 Strikes

The unions have called a strike.
De vakbonden hebben een staking uitgeroepen.

The employees are on a work-to-rule.
De medewerkers houden een stiptheidsactie.

A postal strike
Een poststaking

A wildcat strike
Een wilde staking

An all-out strike
Een algehele staking


 People

What she says, goes.
Haar wil is wet.


 Books

They're selling like hot cakes.
Ze gaan als warme broodjes over de toonbank.

They're flying off the shelf.
Ze vliegen de winkel uit.


 Mistakes

They said it was a clerical mistake/error.
Ze zeiden dat het een administratieve fout was.


 Nationality

What nationality are you?
Welke nationaliteit heb je?

She has dual nationality.
Zij heeft een dubbele nationaliteit.


 A well-known credo

See first, believe later!
Eerst zien, dan geloven!


 Politics

A political wedge issue
Een politieke splijtzwam

A political hot potato
Een politiek heet hangijzer

A political football
Een politieke voetbal


 People

She's not the sharpest knife in the drawer.
Ze is niet de allerslimste.


 Appointments

You don't need an appointment but it's wise to call ahead.
Je hoeft geen afspraak te maken maar het is verstandig om van tevoren te bellen.


 The near future

Brace yourself!
Maak je borst maar nat! / Zet je maar schrap!


 Wine

I'll have a glass of house white.
Voor mij een glas witte huiswijn.


 Reforms

How about selective entry for undergraduates?
Wat dacht je van selectie aan de poort?


 Propose

We propose to appoint two new advisors.
We zijn van plan twee nieuwe adviseurs te benoemen.

We propose appointing two new advisors.
We stellen voor om twee nieuwe adviseurs te benoemen.


 Work

He reports to and takes direction from the Director.
Hij rapporteert aan en wordt aangestuurd door de directeur.

Tip
The Director provides direction to [staff] = De directeur stuurt [medewerkers] aan.


 Learning

Do you invest in training up staff?
Investeren jullie in het bijscholen van medewerkers?

Tip
You yourself can also train up: She trained up as a teacher trainer.


 Relationships

They are on first-name terms.
Ze tutoyeren elkaar.

Tip
You are on first-name terms with someone.


 Meetings

I had a one-to-one with my boss this morning.
Ik had een bila(teraaltje) met mijn baas vanochtend.

Tip
In American English, you say one-on-one.


 Money

Do you have a (financial) cushion to fall back on?
Heb jij een buffertje achter de hand?


 Legal issues

They have found a loophole in the law.
Ze hebben een maas in de wet gevonden.

Tip
Een maas in de wet dichten = close or plug a loophole


The economy

We're going to have to buckle down!

We zullen onze schouders eronder moeten zetten!


 Explanations

A: Why?
B: Because!
A: Waarom?

B: Daarom!


 Idioms

He has hit the ground running.

Hij heeft een vliegende start gemaakt.


 Places

They have set up a reporting point.

Ze hebben een meldpunt opgezet.


 Idioms

That's rich!
Moet jij nodig zeggen! / Nou wordt 't helemaal mooi!

Tip

You say this when someone criticises you for something they themselves do.


 New Year

We keep muddling through.
We blijven doormodderen.


 Communication

I'll text you when I get back.

Ik sms je wanneer ik terug ben.


 Learning

How many first-years are taking catch-up courses?
Hoeveel eerstejaars volgen bijspijkercursussen?

Tip

Kennis / vaardigheden bijspijkeren = Catch up on knowledge / skills
Studenten bijspijkeren = Catch up students


 Teaching

They want more second-career teachers in the classroom.

Ze willen meer zij-instromers voor de klas.


 Appointments

Thursday at noon works for me.

Donderdagmiddag 12 uur komt mij goed uit.


 Work

He heads up the payroll department.
Hij is hoofd van de salarisafdeling.

Tip

Instead of head up a department you can also head a department.


 Idioms

You can't paint them with one brush.

Je kan ze niet over één kam scheren.


 People

She was a constant thorn in the Government's side.

Ze was een luis in de pels van de regering.


 Telephone numbers

Daytime (phone) number
Telefoonnummer overdag

Home (phone) number
Telefoonnummer thuis

Work (phone) number
Telefoonnummer werk

Landline (phone) number
Nummer vaste telefoon

Mobile (phone) number
Nummer mobiele telefoon

Central switchboard (phone) number
Telefoonnummer van de centrale

Emergency phone number
Alarmnummer

Parental phone number
Telefoonnummer ouders


 Projects

They've agreed to move the project up by one year.
Ze hebben afgesproken om het project een jaar naar voren te halen.

Tip

You can also move up a meeting, a wedding, an election, a date.


 Job adverts

Please do not contact this employer with services or other commercial interests.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


 Customer service

I called around 100 times and constantly got the run-around.
Ik heb ongeveer 100 keer gebeld en ik werd voortdurend aan het lijntje gehouden / afgescheept.

Tip

You get the run-around from someone.


 Staff

All staff have a PDR. The review meeting happens once a year.
Met alle medewerkers wordt een functionerings- en ontwikkelingsgesprek gevoerd. Het gesprek vindt een keer per jaar plaats.

Tip

As far as I know, there is no specific English word for 'beoordelingsgesprek'. The terms 'performance review', 'performance appraisal' and 'performance evaluation' basically all mean the same thing. 


 People

What a bunch of spineless wimps!
Wat een stelletje slapjanussen!


 Academia

Professor Jane Gregory has gone emeritus.
Professor Jane Gregory is met emeritaat gegaan.

Tip 1

Jane's title: Emerita Professor of [English]

Tip 2

In Dutch, you combine Prof. and Dr (Prof. dr Piet de Groot). In English, you don't. Instead, you use combinations like the following: Prof. Jane Gregory; Dr Jane Gregory, Prof. of English; Dr Jane Gregory, Professor of English.


 Horses and the like

There are work horses and show horses.
Er zijn werkpaarden en luxepaarden.

The library is a showpiece of the University.
De bibliotheek is een paradepaardje van de universiteit.

This is one of his favourite hobbyhorses. 
Dit is een van zijn favoriete stokpaardjes.


 Staff

Take on staff
Medewerkers aannemen

Second staff
Medewerkers detacheren

Suspend staff
Medewerkers op non-actief zetten

Redeploy staff
Medewerkers herplaatsen 

Terminate staff
Medewerkers ontslaan (HR-speak!)

Reduce staff through natural wastage/attrition
Personeel inkrimpen door natuurlijk verloop

about this website